• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • ULAKBİM TR DİZİN

  Dergimizin Ulakbim TR Dizin başvurusu kabul edilmiş olup, dizinleme başvuru süreci devam etmektedir.


  OANNES

  OANNES - Uluslararası Eskiçağ Tarihi Araştırmaları Dergisi'nin Mart 2020 sayısı yayınlanmıştır. Eylül 2020 sayımız için makale başvuruları devam etmektedir.


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

  Kullandığımız İntihal Programları

YENİ ASUR DEVLETİ’NİN MISIR POLİTİKASI
(EGYPT POLICY OF THE NEO-ASSYRIAN STATE )

Yazar : Mustafa ESEN    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 1
Sayfa : 69-93


Özet
MÖ 1. bin Mezopotamya tarihine Yeni Asur Devleti damga vurmuştur. Özellikle III. Tiglat-pileser döneminde idari alanda başlayan reformist hareketler ordu içerisinde de devam ettirilmiştir. Bu dönemde daimi orduya geçen Yeni Asur Devleti her bölgeye sefer düzenleyebilecek profesyonel askerlerden oluşan bir yapıya kavuşmuştu. Bu güçlü ordu sayesinde Asur devleti geniş coğrafyalarda egemenlik sahası kazanmış ve büyük bir imparatorluk halini almıştır. İmparatorluğun geniş sınırları Mezopotamya’dan Anadolu’ya, İran’dan Akdeniz’e hatta Mısır ülkesine kadar ulaşmıştır. Yazıtlar ve rölyefler gibi arkeolojik buluntulardan anlaşıldığı kadarıyla farklı birliklerden oluşan ve sayıları yüzbinleri bulan Yeni Asur ordusu kralların komutasında ekonomik kaygı ve siyasi üstünlük amacıyla farklı coğrafyalarda işgal hareketlerine girişmişlerdir. Özellikle dönemin önemli hammadde kaynaklarının bulunduğu ve ticari bir merkez konumunda olan Mısır ülkesi, gelişmiş bir teşkilat yapısına sahip olan Yeni Asur ordusunun ilk hedeflerinden birisi olmuştur. Bu çalışmamızda Yeni Asur Devleti’nin Mısır politikasını ele almaya çalışacağız.

Anahtar Kelimeler
Mezopotamya, Yeni Asur, III. Tiglat-pileser, Ordu, Mısır

Abstract
The New Assyrian State has left its mark on the Mesopotamian history of the 1st millennium BC. Especially during the period of III. Tiglat-pileser, the reformist movements, which began in the administrative field, were continued in the army. The new Assyrian State, which had entered the permanent army during this period, had a structure composed of professional soldiers who could organize operation to each region. Thanks to this powerful army, the Assyrian state gained dominance in large geographies and became a great empire. The vast borders of the Empire reached from Anatolia to Mesopotamia, from Iran to the Mediterranean and even to Egypt. Archaeological finds such as inscriptions and reliefs from the archaeological findings of different units and hundreds of thousands of new Assyrian army under the command of kings commanded the occupation movement in different geographies for the purpose of economic anxiety and political superiority. Egypt, which is a commercial center with important raw material resources of the period, became one of the first targets of the New Assyrian army with an advanced organizational structure. In this study, we will try to address the policy of the Neo-Assyrian State in Egypt.

Keywords
Mesopotamia, New Assyrian, III. Tiglat-pileser, Army, Egypt
Adres :Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, Samsun / Türkiye
Telefon :+90 532 561 07 37 Faks :+90 362 457 60 81
Eposta :oannesjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri