• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • ULAKBİM TR DİZİN

  Dergimizin Ulakbim TR Dizin başvurusu kabul edilmiş olup, dizinleme başvuru süreci devam etmektedir.


  OANNES

  OANNES - Uluslararası Eskiçağ Tarihi Araştırmaları Dergisi'nin Mart 2020 sayısı yayınlanmıştır. Eylül 2020 sayımız için makale başvuruları devam etmektedir.


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

  Kullandığımız İntihal Programları

THE STRATEGIC SIGNIFICANCE OF CYPRUS AT THE FIRST HALF OF 7th CENTURY CE
(VII. YÜZYILIN İLK YARISINDA KIBRIS'IN STRATEJİK ÖNEMİ )

Yazar : KATARZYNA MAKSYMIUK    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 2
Sayfa : 117-130


Özet
Tarih boyunca, Kıbrıs Doğu Akdeniz'in komşu bölgelerine uzanan kültürel ve ekonomik iletişimin bir basamak taşı olarak düşünülmüştür. Kıbrıs'ın lokalizasyonun önemi genellikle kültürel ve ticari alışveriş açısında ele alınmıştır. 7. yüzyılın ilk yarısında Kıbrıs’ın Yakın Doğu’daki stratejik önemi açıkça bilinmektedir. Ada üzerindeki Mısır’ın kısmi kontrolü bulunmaktaydı, bu nedenle bu bölgenin savunulması imkansız olmasa bile oldukça zordu. Bu çalışma, 7. yüzyılın ilk yarısında adanın askeri önemine dikkat çekmek için hazırlanmıştır.

Anahtar Kelimeler
Tarihçe, Kıbrıs; Bizans – Sasan Savaşı; Stratejik Önem; Doğu Akdeniz

Abstract
Cyprus has always been perceived as a stepping-stone of cultural and economic communication joining various areas of East Mediterranean. The Location of Cyprus is usually dealt with in terms of cultural and trade exchange. In first half of 7th century CE the strategic significance of Cyprus on Near East was clearly highlighted. Even partial control over the Island, isolated Egypt, thus making the defense of this province extremely difficult unless impossible. This report is to draw attention to the military importance of the island in the first half of 7th century CE.

Keywords
History, Cyprus; Byzantine–Sasanian War; strategic significance; East Mediterranean
Adres :Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, Samsun / Türkiye
Telefon :+90 532 561 07 37 Faks :+90 362 457 60 81
Eposta :oannesjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri